Zeepost, nooit bezorgde brieven uit de 17de en 18de eeuw (Amsterdam, 2008)

In The National Archives in Kew bevinden zich ongeveer 40.000 Nederlandse brieven die in de periode 1600-1800 zijn aangetroffen op Nederlandse gekaapte schepen. Het zijn unieke bronnen: berichten van zeelieden, soldaten en kooplieden overzee, in de West, de Oost en in Europa zelf, en van de achterblijvers in Nederland: vrouwen, vaders en moeders en zelfs kinderen. Uit deze brieven maakte ik een representatieve selectie die een unieke, persoonlijk indruk geven van het leven van alledag.