Roelof van Gelder is an independent scholar and historical researcher, specialized in Dutch maritime and cultural history (17th-18th century) and in egodocuments early modern history. He is also a curator of historical exhibitions and an adviser for historical tv-productions.
 

Biografie

Roelof van Gelder, in 1948 geboren in Bergen (NH), deed in 1966 eindexamen bȇta aan het Murmellius Gymnasium te Alkmaar. Na een korte studie geologie aan de Universiteit van Amsterdam studeerde hij geschiedenis aan dezelfde universiteit. Van 1975 tot 1978 was hij redacteur van Propria Cures. Na het doctoraalexamen was hij enkele jaren werkzaam in het onderwijs. In 1978 werd hij vast medewerker van de kunstredactie van NRC Handelsblad; later werd hij - tot 2009 - redacteur boeken van deze krant.
Naast zijn journalistieke werk deed hij historisch onderzoek met de nadruk op de Nederlandse culturele en overzeese geschiedenis van de vroegmoderne tijd. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het gebruik van egodocumenten als bron, dat wil zeggen naar dagboeken, reisbeschrijvingen, brieven en memoires. Hij publiceerde een aantal boeken en vele artikelen op deze gebieden en werkte mee aan historische tentoonstellingen en televisieproducties en gaf vele lezingen en colleges. In 1997 promoveerde hij op Het Oostindisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC 1600-1800.
In 2018 publiceerde hij Dichter in de jungle. John Gabriel Stedman (1744-1797), de eerste biografie over de schrijver van Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted negroes of Surinam (Londen, 1796)