Artikelen in bundels en catalogi

 • Inleiding heruitgave H.H. Zwager, Nederland en de Verlichting, Haarlem 1980
 • ‘A richly blessed land where milk and honey flows’, in The Birth of New York/Nieuw Amsterdam 1624-1664, tent.cat. Amsterdam/New York 1982
 • ‘Amsterdam, port et ville de commerce’, in A la conquête des mers. Marins et marchands des Pays-Bas, cat.tent. Lille 1983
 • Bijdragen in Roelof van Gelder & Annemiek Overbeek (red.), De grote stad, Amsterdam, Amsterdam 1984
 • 'De oorlog in beeld', in Frouke Wieringa (red.), Republiek tussen vorsten. Oranje, Opstand, Vrijheid, Geloof, Zutphen 1984
 • ‘Ludolf Backhuysen in Amsterdam’, in Henri Nannen, Ludolf Backhuysen. Emden 1630-Amsterdam 1708, tent.cat. Emden 1985
 • ‘Kunst in kolommen. De kunstveilingcatalogus’ en ‘Techniek in twee dimensies. De machinecatalogus’, in Geordend en gedrukt. Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi. Kerstnummer Grafisch Nederland, Amsterdam 1985
 • ‘De schone schijn van het water. De strijd tegen stank en vervuiling’, ‘De VOC en de WIC. De invloed van de wereldhandel’, ‘Het pakhuis van de Wereld’ en ‘Reizigers in Amsterdam’, in W.F. Heinemeijer, M.F. Wagenaar e.a., Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie, Amsterdam 1987
 • ‘Naar Oost-Indië’, in Liesbeth Iest, Margreet Kraan & Erna Trossèl (red.), Het Amsterdamse Kinderen Boek, Amsterdam 1989
 • ‘De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735’, in Ellinoor Bergvelt & Renée Kistemaker (red.), De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735, Amsterdam/Zwolle 1992
 • ‘Liefhebbers en geleerde luiden. Nederlandse kabinetten en hun bezoekers’, in Ellinoor Bergvelt & Renée Kistemaker (red.), De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735, Amsterdam/Zwolle 1992
 • ‘Een wereldreiziger op papier, de atlas van Laurens van der Hem’, in gelijknamige catalogus, geschreven met Jan van der Waals bij tentoonstelling in het Koninklijk Paleis te Amsterdam, Amsterdam 1992
 • ‘Noordnederlandse verzamelingen in de zeventiende eeuw', in Ellinoor Bergvelt, Deborah Meijers & Mieke Rijnders, Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum, Heerlen (Open Universiteit) 1993
 • ‘Les Messieurs XVII’, in Henry Méchoulan (red.), Amsterdam XVIIe siècle: les bénéfices de la tolérance, Parijs 1993
 • 'Van Saksen naar Batavia. Gottfried Preller 1726-1735' in Peter van Zonneveld (red.) Naar de Oost! Verhalen over vier eeuwen reizen naar de Oost (Amsterdam 1996), p. 23-43. Over de Saksische bontwerker Gottfried Preller (ca. 1708 - na 1736) uit Zeitz, die dienst nam als soldaat bij de VOC. Zijn handgeschreven belevenissen bevinden zich in de Preussische Staatsbibliothek te Berlijn (Ms. germ. oct 437). Transcriptie van Prellers tekst.
 • ‘Art, commerce, passion and science’, in Kurt Wettengl, Maria Sibylla Merian 1647-1717. Artist and naturalist, Frankfurt 1997; ook in het Duits en Nederlands verschenen
 • ‘Paradijsvogels in Enkhuizen. De relatie tussen Van Linschoten en Bernardus Paludanus’, in Roelof van Gelder, Jan Parmentier & Vibeke Roeper (red.), Souffrir pour parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten, Haarlem 1998
 • ‘Arken van Noach. Dieren op de schepen van de VOC’, in Florike Egmond, Eric Jorink & Rienk Vermij (red.), Kometen, monsters en muilezels. Het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw, Haarlem 1999
 • ‘Verzamelen in Rembrandts tijd’ en ‘Een Kunstcaemer aan de Breestraat’ (met Jaap van der Veen), in Bob van den Boogert (red.), Rembrandts schatkamer, tent.cat. Amsterdam 1999
 • ‘Kunst- en rariteitenverzamelingen in Noord-Holland’, in Waardige Zaken. 14 wonderkamers in Noord-Holland van beeldende kunstenaars, Haarlem 1999
 • ‘Jan en Annie Romein. Erflaters van onze beschaving’ en ‘J. Presser, Ondergang’, in Arnold Heumakers e.a., De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden, Amsterdam 2000
 • ‘De eerste Nederlandse bedrijfsgeschiedenis. Pieter van Dams Beschryvinge van de Oostindische Compagnie’, in D. Haks, S.C. Derks, H.F.K. van Nierop e.a. (red.), Nederland in de wereld, Den Haag/Amsterdam 2002
 • ‘Arcadië aan de Amstel’, in Ben Speet, Roelof van Gelder e.a., De Amstel, Amsterdam 2002
 • ‘Raadsels rond een maquette’, in Corrie Bosschma, Deirdre Carasso, Roelof van Gelder e.a. (red.), Een curieus werck. Oorlog en vrede verbeeld in een zeventiende-eeuwse maquette, Hilversum 2003
 • ‘An outsider in the East’, in Max de Bruijn & Remco Raben (red.), The world of Jan Brandes. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa (1743-1808), Amsterdam/Zwolle 2004, pp. 79-87
 • ‘De koffers van Konrad Raetzel’, in Michiel van Kempen, Piet Verkruijsse & Adrienne Zuiderweg (red.), Wandelen onder de palmen. Opstellen over koloniale literatuur, Leiden 2004, pp. 183-193 – over de apothekersgezel Johann Konrad Raetzel (1672-1754) uit Alsleben, diens reis in dienst van de VOC en zijn verzameling curiosa in Halberstadt. Transcriptie van Raetzels handschrift.
 • ‘“Nec semper feriet quodcumque minabitur arcus”. Engelbert Kaempfer as a scientist in the service of the Dutch East India Company’, in Detlef Haberland (red.), Engelbert Kaempfer (1651-1716). Ein Gelehrterleben zwischen Tradition und Innovation; in Reihe der Wolfenbütteler Forschungen, Band 104, Wiesbaden 2004, pp. 211-225
 • ‘Bound for Asia. Some aspects of the personnel of the Dutch East India Company’, in The Road to Japan. Social and economic aspects of early European-Japanese contacts. JapanArchiv, Band 6, Bonn 2005, pp. 91-101
 • ‘Tussen paradijs en kerkhof. De kansen van een VOC-soldaat’, in Jan Parmentier (red.), Uitgevaren voor de kamer Zeeland, Zutphen 2006 – onder anderen over Georg Leonhard Schwartz die tussen 1734 en 1741 de VOC diende als soldaat en ambachtsman
 • ‘Gekaapte post. Nederlandse zeemansbrieven duiken op in een Londens archief/Intercepted mail. Dutch seafarers’ letters surface in London archives’, in Peter Gentenaar (red.), Papier op de vlucht/Paper take flight, z.p. 2006
 • ‘Letters, journals and seeds. Forgotten Dutch mail in the National Archives in London’, in Nigel Worden (red.), Contingent lives. Social identity and material culture in the VOC world, Rondebosch 2007, pp. 538-545
 • ‘Zonder veel slag of stoot’, in Erik van der Doea. (red.), De dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen, Zutphen 2008, pp. 24-29
 • ‘Een held uit de Kaasstad’, in Frank Dam (red.), Onbekende vaderlanders, Amsterdam 2009
 • ‘Berichten uit het noorderkwartier’, in Frans Blom, Marten Jan Bok, Casper de Groot & Paul Knevel (red.), De Brede Gouden Eeuw. Opstellen voor Henk van Nierop bij zijn zestigste verjaardag, Amsterdam 2009, pp. 239- 249; deze bundel is alleen digitaal beschikbaar.
 • ‘The Atlas Laurens van der Hem. An Amsterdam lawyer and his collection (1621-1678)’, in Koert van der Horst (red.), The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library. History of the Atlas and the making of the facsimile, Houten 2011, pp. 13-100
 • ‘De muzikale vaandrig. Heinrich Ludwig Morgenstern op Java (1771-1783)’, in Maurits Ebben, Henk den Heijer & Joost Schokkenbroek (red.), Alle streken van het kompas. Maritieme geschiedenis in Nederland. Opstellen aangeboden aan Femme S. Gaastra bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, Zutphen 2010
 • Hoogspanning op het achterdek. De observaties van opperchirurgijn Louis Relian (1725-1778)’, in Lodewijk J. Wagenaar, Aan de overkant. Ontmoetingen in dienst van de VOC en de WIC (1600-1800), Leiden 2015
 • ‘Een expeditie op wankele gronden. Jacob Roggeveens reis naar de Stille Oceaan’, tent.cat. De wereld gespiegeld. Wereldkaarten van de middeleeuwen tot nu, Antwerpen 2015
 • ‘In de schaduw van Seba en Schijnvoet. De context van een verzamelaarskast’, in Paul van Duin e.a., Verzamelaarskast met miniatuurapotheek, Amsterdam 2017; ook vertaald in het Engels
 • Sailing Letters. Verslag van een inventariserend onderzoek naar Nederlandse brieven in het archief van het High Court of Admiralty in the National Archives in Kew, Groot-Brittannië, Den Haag 2006
 • ‘The Fear of Barbary Pirates. Privateers and Christian Slaves in the Seventeenth Century’, in de catalogus Rembrandt’s Orient. West meets East in Dutch Art of the Seventeenth Century, Potsdam 2021

 

 

Artikelen in tijdschriften

 • ‘Patriotten in ballingschap (1787-1795)’, in Spiegel Historiael 14 (1979) nr. 2
 • ‘Nieuw Nederland’, in Ons Amsterdam 35 (1983), nr 2
 • ‘Pitzli-putzli aan de Ossemarkt. Over de verzameling van J.A. Sichterman’, in Kunstschrift 1992
 • ‘Verzamelaars in Amsterdam’, in Ons Amsterdam 1992
 • ‘Noodzaak of nieuwsgierigheid. Reismotieven van Oostindiëgangers in de zeventiende en achttiende eeuw’, in Indische Letteren, 8 (1993) nr. 2, pp. 51-60
 • ‘Heerlijke conterfeitsels en monstrueuze tronies. Ideaal en werkelijkheid in de portretkunst van de renaissance’, in Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 100 (1993) nr. 12
 • ‘De eerste olifant in Nederland’, in Kunstschrift juli 1994, pp 16-17
 • ‘Verliefd op planken’ in De Gids 161 (1998) , nr 11/12, pp. 847-848. Over een tekening van Anthonie van Borssom
 • ‘De stranding van de Blijdorp, 1733. Lotgevallen van een bemanning’. In: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21 (2002) 1, p. 24-33
 • ‘Seba’s Hydra’, in Kunstschrift 46 (2002) 2, p. 30
 • ‘Arcadië aan de Amstel’ en ‘Aanmonsteren bij de VOC’, in Ons Amsterdam 54 (2002), nr. 3
 • ‘Een Oost-Pruis op drift. Georg Naporra en de autobiografische traditie’, in Biografie Bulletin 13 (2007), 1, pp. 33-41
 • ‘Vroege vissen op papier’, in Kunstschrift februari 2004, pp. 18-27
 • ‘Pleisterplaats op weg naar Indië. Logementen voor Oost-Indiëgangers in Amsterdam’, in Spiegel Historiael 39 (2004), nr. 7/8, pp. 304-309
 • ‘Een verdrietige kerst’, in Lychnari. Verkenningen in het Griekenland van nu 4 (2005), pp 6-7 – over kapitein Hendrick Buck die in 1781 uit Smyrna was vertrokken op weg naar Amsterdam, maar met Kerstmis door Engelsen werd gekaapt.
 • Over Reynolds in Kunstschrift, 49 nr. 4 (2005)
 • Over spreekwoorden in Kunstschrift (april/mei 2006)
 • ‘De verre neef. Vier brieven van Betje Wolff en Aagje Deken aan Jan Bekker Teerlink’, in De Parelduiker, augustus 2007 nr. 3, pp. 37-48
 • ‘Het Amsterdam van Roelof van Gelder’. in Amstelodamum 96 (2009) nr. 2, pp. 49-50
 • ‘Nieuws uit Alkmaar. Een brief van Johannes Ulaeus uit het Rampjaar’, in Fumus, mededelingen van de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 7 (2009), pp. 59-71
 • De kas van de Compagnie. Liefde geld en recht in de achttiende eeuw’, in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 38 (2015), 1, pp. 32-73
 • ‘Bruisende stad. Midden 18de eeuw is het Rokin geen stad om te flaneren’ in Ons Amsterdam, nov.-dec. 2016, pp 28-31

 

 

Boekbesprekingen

 • Simon Schama The Embarrassment of Richess, in Tijdschrift voor Geschiedenis 1989
 • Remco Raben e.a. (red.), De archieven van de VOC, in Ons Amsterdam (1993), nr 2
 • Wayne Franits, Paragons of virtue. Women and domesticity in seventeenth-century Dutch art, in Tijdschrift voor Geschiedenis 1994
 • ‘De reis van de De Gouden Buys’, in De Zeventiende Eeuw 1995
 • Das Memorial und Jurenal des Peter Hansen Hajstrup (1624-1672), signalement in De Zeventiende Eeuw 12,2 1996, pp. 443-444
 • Von Mecklenburg nach Übersee. Mitteilungen aus dem Leben eines Kaufmanns und Reeders (1796-1857) (her. Ursula Feldkamp, Hamburg). In Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1998
 • Der ‘Indianer’ im Kloster St. Gallen (Sankt Gallen 2001). In De Zeventiende Eeuw 18, 2 (2002), p. 233-234
 • Twee boeken over Korea in De Zeventiende Eeuw 20,1 (2004), p. 181-182
 • Rumphius in GEWINA, december 2004
 • Dirk van der Cruysse, ‘Mercenaires Français de la VOC. La route des Indes Hollandaises au XVIIe siècle’ (Parijs 2003). In Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 2004
 • Recensie van Generale Missiven (RGP 250) en bundel voor Jur van Goor in BMHG
 • 'In Love with the Neighbours Opposite. Lisa Jardine's Enthousiasm for the Seventeenth-Century Dutch Republic', in The Low Countries, nr. 17, 2009, p. 283-285
 • Recensie in Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, jg. 28, no 1 (2009), p. 81-82 van Henk den Heijer en Cees van Romburgh, Reizen door de eeuwen heen. 100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908-2008) (Zutphen 2008)

 

 

Diversen

 • Wandeling door het 18de-eeuwse Amsterdam (in opdracht van het Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam 1976)
 • Scriptiemap 18de eeuw, in opdracht van het Rijksmuseum (Amsterdam 1976)
 • Discover the Explorers. Rapport in opdracht van de gemeente Amsterdam en het Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam 1993
 • Gids voor de in Amsterdam aanwezige bronnen voor de geschiedenis van Suriname. Verslag van een ZWO-onderzoek, Algemeen Rijksarchief, Den Haag 1983
 • Introduction' en bezorging van Reise nach Ost- und West-Indien (1771) door Peter Carl Zimmermann. Facsimile editie voor de John Carter Brown Library (New York 1999)
 • Peter Carl Zimmermann, waarschijnlijk geboren in Sint Petersburg, monsterde in 1733 aan op het VOC-schip Blijdorp. De bestemming Batavia werd nooit bereikt omdat het schip aan de westkust van Afrika aan de grond liep. De bemanning slaagde erin met boten aan de wal te komen en bereikte na veel ontberingen Gorée. Na een lang ziekbed trad Zimmermann in dienst van een Engels slavenschip en belandde op Barbados en vandaar op Sint Eustatius. Het laatste bericht dateert van 1743 wanneer hij op het het Deense Caraïbische eiland St. John. Pas in 1771 worden zijn belevenissen in briefvorm gepubliceerd.
Dit boek bevat behalve een inleiding zowel een facsimile editie van Zimmermanns boek als dat van de Rampspoedige Reys-beschryving ofte Jouraal van ’s Ed: Oostindische Compagnies schip Blydorp van Nicolaas Jansz Camstrup uit 1735.
 • Redactie van Carry van Lakerveld, Roelof van Gelder en Marijke Carasso-Kok (red.), Dedalo Carasso, In de ban van het beeld. Opstellen over geschiedenis en kunst, Hilversum 1998

 

 

Uitgegeven in eigen beheer:

 • Patriotten in ballingschap. Nederlandse politieke vluchtelingen in Noord-Frankrijk (Amsterdam 1975)
 • Het kantoor. Fragmenten van een nonfictionele roman (Amsterdam 2009). Ter gelegenheid van zijn afscheid als redacteur van NRC Handelsblad.

 

 

Voorts bijdragen aan

 • De Bosmier, 
Interpres, 
Propria Cures, 
Folia Civitatis, 
De Juinensche Courant, Grand Tour
, Kunstschrift
, Ons Amsterdam, 
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 
Septentrion, 
The Low Countries, De Zeventiende Eeuw, 
GEWINA, Articula.
 • Bijdragen aan de website van de Stichting Jacob Weyerman (www.weyerman.nl)
 • Tentoonstellingsbeprekingen, boekrecensies, interviews en reportages in NRC Handelsblad sedert 1978

 

 

Andere activiteiten:

 • Conservator Amsterdams Historisch Museum in 1975 en in 1978
 • Redacteur Propria Cures (1975-1978)
 • Bestuurslid Linschoten Vereeniging 1988-1997
 • Bestuurslid Vrienden van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (2010-2021)
 • Bestuurslid Vrienden van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden (2014-2021
)

 

 

Medewerking aan tentoonstellingen:

 • Hugenoten in Nederland. In de Nieuwe Kerk, Amsterdam 1980
 • The Birth of New York. Nieuw Amsterdam 1624-1664 (NewYork Historical Society/ Amsterdams Historisch Museum, 1982/1983
 • De wereld binnen handbereik. Amsterdams Historisch Museum, 1992
 • Een wereldreiziger op papier. De Atlas van der Hem (1621 – 1678), Koninklijk Paleis, Amsterdam, 1992 (met Jan van der Waals)
 • Het Beurspoortje in Amsterdam, Nieuwe Kerk, Amsterdam 1998 (met Lodewijk Wagenaar)
 • Het Oost-Indisch bedrijf, een reizende VOC-tentoonstelling 2002 (met Lodewijk Wagenaar)
 • Rembrandts schatkamer, Rembrandthuis 1999-2000

 

 

Congres en redactiecommissies

 • Adviesraad VOC 2002
 • Video project/Pilot study VOC. Met L.J. Wagenaar (Amsterdam 1994)
 • Pilot onderzoeker in Londen voor het project Sailing Letters mei-november 2005
 • Lezingen op congressen in Nederland, Gent, Antwerpen, Londen, Berlijn, Bonn, Kaapstad, Basel

 

 

Nieuwe projecten

 • De biografie van Jan Bekker Teerlink (1759-1832), onder de titel De koopman van Kanton. Over een Zeeuwse koopman, die driemaal naar China is gevaren en wiens privé-archief met honderden brieven zich in Londen bevindt.