Het Oostindisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC 1600-1800 (Nijmegen, 1997)

Ongeveer één miljoen mensen hebben tussen 1600 en 1800 als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in Azië gediend. De helft van deze mannen kwam uit het buitenland en de meeste van hen waren van Duitse komaf. Juist zij hebben vaak hun belevenissen opgeschreven. In dit boek heb ik vijftig van deze reisbeschrijvingen, memoires en autobiografieën geanalyseerd om zo dieper door te dringen in de belevingswereld van deze mensen, in hun achtergronden, motieven om aan te monsteren, de beleving van hun reis, hun ervaringen in Azië en hun lotgevallen na terugkeer in Europa.
Dit boek is mijn proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam in 1997.

‘Een geleerd boek, literatuurgeschiedenis en sociale geschiedenis tegelijk’ - NRC Handelsblad

‘Van Gelder weerlegt met deze vondsten het hardnekkige verhaal dat naast de Nederlanders verder het uitvaagsel uit Midden-Europa de schepen van de VOC bevolkte’ - Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap

Klik hier om het boek online te lezen.

In vertaling verschenen als: Das ostindische Abenteuer. Deutsche in Diensten der Vereinigten Ostindischen Kompanie der Niederlande (VOC), 1600-1800 (Bremerhaven/Hamburg 2004)