Amsterdam. Una Metropoli di mercanti Met Renée Kistemaker (Milaan 1982).

Ook verschenen als: Amsterdam 1275-1795, De ontwikkeling van een handelsmetropool (Amsterdam 1983) en: Amsterdam, The Golden Age (New York 1983)

De auteurs beschrijven de economische ontwikkeling en de vorming van een bestuursstructuur en een bestuurlijke elite, die vanaf omstreeks 1480 tot 1795 vrijwel ongewijzigd is gebleven. Veel aandacht krijgen de beroepsbevolking en de mensen zonder werk, de bedelaars, en vagebonden, werklozen en invaliden. Ook religie en cultuur en rechtspleging worden uitvoerig behandeld. Bijzonder zijn de twintig thematische hoofdstukken over technische onderwerpen zoals inpolderingen, scheepsbouw, windmolens en de Wisselbank.

NRC Handelsblad roemde het boek en schreef erover ‘hier wordt een wijd en kleurrijk panorama ontvouwd, helder verteld en bovenal prachtig geïllustreerd’.